Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja Nr 155/MON z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2019 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.11.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.22 15:02
Treść aktu: