Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja Nr 155/MON z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.11.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.16 13:18
Treść aktu: