Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustanowienia Święta 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego
Minister Obrony Narodowej 2019.09.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.11 12:38
Treść aktu: