Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Decyzja Nr 110/MON z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej i ustanowienia Święta 19. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej
Minister Obrony Narodowej 2021.08.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.20 12:16
Treść aktu: