Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 32/MON z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wydawania zgody na przemieszczanie się wojsk obcych transportem lądowym przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2016.02.26
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.02.26 11:38
Treść aktu: