Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.01.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.01.25 09:28
Treść aktu: