Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 16/MON z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2015.01.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.01.23 11:54
Treść aktu: