Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 4. Brygady Obrony Terytorialnej
Minister Obrony Narodowej 2018.03.01
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.03.01 16:24
Treść aktu: