Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 15/MON z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego
Minister Obrony Narodowej 2022.02.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2022.02.16 15:09
Treść aktu: