Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Decyzja Nr 14/MON z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach
Minister Obrony Narodowej 2021.02.17
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.02.17 12:44
Treść aktu: