Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
Decyzja Nr 305/MON z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców wykonujących zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa we współpracy z Agencją Mienia Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2016.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.25 11:59
Treść aktu: