Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
Decyzja Nr 218/MON z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planowania i rozliczania działalnosci w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:27
Treść aktu: