Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
decyzja Nr 154/MON z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 16. Batalionu Dowodzenia, przyjęcia wyróżniającej nazwy oraz ustanowienia dorocznego Święta Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
Minister Obrony Narodowej 2018.11.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.22 14:10
Treść aktu: