Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 13 listopada 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu teleinformatycznego ORCHIDEA służącego do realizacji połączeń w trybie niejawnym do klauzuli TAJNE włącznie
Minister Obrony Narodowej 2020.11.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.16 10:20
Treść aktu: