Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
Decyzja Nr 146/MON z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Warsztatom Technicznym w Łomży
Minister Obrony Narodowej 2019.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.06 13:30
Treść aktu: