Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
179.
Decyzja Nr 109/MON z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2021.08.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.20 12:14
Treść aktu: