Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Decyzja Nr 213/MON z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie nadzoru nad funkcjonowaniem w resorcie obrony narodowej systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych
Minister Obrony Narodowej 2014.06.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.05 12:05
Treść aktu: