Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
178.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2018.11.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.08 13:25
Treść aktu: