Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
177.
Decyzja Nr 153/MON z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
Minister Obrony Narodowej 2020.11.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.11.06 11:14
Treść aktu: