Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
177.
Decyzja Nr 151/MON z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA
Minister Obrony Narodowej 2018.11.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.02 12:25
Treść aktu: