Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Decyzja Nr 230/MON z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej om. gen. broni Józefa Dowbór-Muśnickiego
Minister Obrony Narodowej 2015.06.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.25 11:52
Treść aktu: