Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
176.
Decyzja Nr 150/MON z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2018.11.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.11.02 12:24
Treść aktu: