Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Decyzja Nr 303/MON z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Minister Obrony Narodowej 2016.10.20
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.20 11:02
Treść aktu: