Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Decyzja Nr 158/MON z dnia 6 września 2017 r. zmieniająca decyzję budżetowa na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.09.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.09.07 11:30
Treść aktu: