Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Decyzja Nr 152/MON z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020
Minister Obrony Narodowej 2020.10.28
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.28 12:16
Treść aktu: