Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
175.
Decyzja Nr 148/MON z dnia 26 października 2018 r. uchylająca decyzję w sprawie zasad planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi
Minister Obrony Narodowej 2018.10.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.30 14:02
Treść aktu: