Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 221/MON z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2015.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.23 11:23
Treść aktu: