Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 157/MON z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Pozyskania i Wdrożenia do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Systemu WISŁA
Minister Obrony Narodowej 2017.09.07
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.09.07 11:28
Treść aktu: