Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 151/MON z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Krakowie
Minister Obrony Narodowej 2020.10.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.27 07:14
Treść aktu: