Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 147/MON z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018
Minister Obrony Narodowej 2018.10.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.29 10:53
Treść aktu: