Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 145/MON z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.16 10:10
Treść aktu: