Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
174.
Decyzja Nr 141/MON z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Minister Obrony Narodowej 2019.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.06 13:14
Treść aktu: