Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 220/MON z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uruchomienia II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy
Minister Obrony Narodowej 2015.06.23
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2015.06.23 11:22
Treść aktu: