Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 210/MON z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia kierownika jednostki budżetowej 18. Wojskowego oddziału Gospodarczego w Wejherowie dysponentem budżetu państwa trzeciego stopnia
Minister Obrony Narodowej 2014.06.02
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.06.02 11:49
Treść aktu: