Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2017.09.05
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.09.05 10:06
Treść aktu: