Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 144/MON z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie nadania imienia patrona Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko
Minister Obrony Narodowej 2012.05.16
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.16 10:08
Treść aktu: