Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 140/MON z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego
Minister Obrony Narodowej 2019.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.06 13:10
Treść aktu: