Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Decyzja Nr 105/MON z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie realizacji w resorcie obrony narodowej zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
Minister Obrony Narodowej 2021.08.09
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.09 15:46
Treść aktu: