Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
173.
Dcyzja Nr 150/MON z dnia 23 października 2020 r. w sprawie nadania imienia patrona 5. Lubuskiemu Pułkowi Artylerii
Minister Obrony Narodowej 2020.10.27
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.27 07:13
Treść aktu: