Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 301/MON z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oraz ustanowienia dorocznego święta 34. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
Minister Obrony Narodowej 2016.10.14
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2016.10.14 08:26
Treść aktu: