Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej
Minister Obrony Narodowej 2014.05.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2014.05.30 12:49
Treść aktu: