Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 180/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki rozpoznawczej Dowództwa 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
Minister Obrony Narodowej 2013.07.08
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2013.07.08 11:31
Treść aktu: