Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 155/MON z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017
Minister Obrony Narodowej 2017.08.30
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.08.30 12:50
Treść aktu: