Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 146/MON z dnia 24 października 2018 r. w sprawie „Instrukcji organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”
Minister Obrony Narodowej 2018.10.25
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.25 13:37
Treść aktu: