Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 139/MON z dnia 5 września 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. Batalion Logistyczny 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. płk. Piotra Wysockiego
Minister Obrony Narodowej 2019.09.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2019.09.06 13:04
Treść aktu: