Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
172.
Decyzja Nr 104/MON z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2022 r.
Minister Obrony Narodowej 2021.08.06
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2021.08.06 13:03
Treść aktu: