Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Decyzja Nr 154/MON z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
Minister Obrony Narodowej 2017.08.29
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2017.08.29 12:09
Treść aktu: