Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Decyzja Nr 148/MON z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 18. Pułku Logistycznego
Minister Obrony Narodowej 2020.10.22
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2020.10.22 12:00
Treść aktu: