Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Decyzja Nr 145/MON z dnia 22 października 2018 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r.
Minister Obrony Narodowej 2018.10.24
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2018.10.24 12:42
Treść aktu: