Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
171.
Decyzja Nr 142/MON z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia Siłamia Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
Minister Obrony Narodowej 2012.05.11
Rodzaj aktu: Decyzja
Dokładny czas publikacji: 2012.05.11 10:50
Treść aktu: